POLITICA PRIVIND PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

1. Introducere 

SMART COMMUNICATION SERVICES SRL, CUI: RO35182797, Reg. Com.: J23/3888/2015,  Sediu: Str. Gladiolelor nr 7 bl 1 ap. 10, sat Roșu, jud Ilfov, cod poștal 077040  

(denumita în continuare „noi” sau „SMART”) respectă confidențialitatea datelor dvs. și se angajează să  protejeze informațiile personale pe care le colectăm și le prelucrăm în conformitate cu Regulamentul  (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter  personal (GDPR). 

In activitatea noastră, colectăm, stocăm și procesăm informații personale despre clienți, furnizori și alte  părți terțe și recunoaștem că tratarea corectă și legală a acestor date reprezintă baza pentru încrederea  în companie și va asigura derularea corespunzătoare a activității noastre, după cum urmează 

• Procesăm datele dvs. exclusiv pentru livrarea, îmbunătățirea și garantarea serviciilor pe care le  oferim 

• Datele dvs. sunt stocate în siguranță într-un mediu securizat 

• Datele personale sunt strict confidențiale și nu vor fi transmise unor terți. 

Utilizăm datele pe care le colectăm pentru: 

• Furnizarea și administrarea serviciilor, inclusiv pentru a afișa conținut personalizat și pentru a  facilita comunicarea cu alți utilizatori; 

• Facilitarea funcționării tehnice a serviciilor, inclusiv rezolvarea și soluționarea problemelor,  asigurarea serviciilor și prevenirea fraudei și abuzurilor; 

• Procesarea înscrierilor și a comenzilor pentru cursuri, produse, servicii etc. dar și comunicarea  cu dvs. pentru a vă răspunde la întrebări și solicitări. 

• Trimiterea mesajelor și informațiilor administrative, inclusiv mesaje de la traineri și facilitatori,  notificări despre modificările aduse serviciilor noastre și actualizări ale acordurilor noastre; • Trimiterea informațiilor și a mesajelor cu privire la progresele înregistrate în cursuri, beneficii,  servicii noi, funcții noi, promoții, mesaje informative și alte cursuri disponibile (mesaje de la care  vă puteți dezabona în orice moment); 

• Solicitarea de feedback și înțelegerea nevoilor dvs. cu ajutorul furnizorilor de servicii de analiză; • Identificarea utilizatorilor unici; 

• Îmbunătățirea serviciilor noastre și dezvoltarea de noi produse, servicii și funcții; • Analiza tendințelor și a traficului pe site-uri sau promovarea serviciilor noastre pe site-uri și  aplicații. 

Această politică stabilește principiile și procedurile de colectare și prelucrare a informațiilor dvs.  personale. 

Va rugam să citiți cu atenție acest text, astfel încât să înțelegeți practicile noastre referitoare la  informațiile dvs. personale și modul în care acestea sunt tratate. 

2. Ce date colectăm și în ce scop 

Datele personale înseamnă orice informație referitoare la dvs. care ne permite să vă identificăm, cum  ar fi numele dvs., datele de contact, numărul de referință al comenzii, detaliile de plată și informațiile  despre accesul dvs. pe site-urile noastre.

Putem colecta date personale de la dvs. atunci când rezervați un loc pentru participarea la evenimente  (direct sau indirect prin intermediul partenerilor noștri), când creați un cont, când utilizați site-urile web  și/ sau aplicațiile și alte site-uri accesibile prin intermediul site-ului web, când participați la un sondaj sau  concurs sau când ne contactați. 

In procesul de prelucrare a datelor, respectam principii de bune practici, care prevăd că informațiile dvs. personale trebuie să fie: 

• prelucrate în mod legal, corect și într-o manieră transparentă; 

• prelucrate în scopuri specificate, explicite și legitime;  

• adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar; 

• corecte și actualizate; 

• menținute doar atât cât este necesar; 

• prelucrate într-o manieră care asigură o siguranță corespunzătoare. 

Datele personale colectate, utilizate, stocate și transferate includ, dar nu se limitează la: • Date de identitate (nume, adresa de domiciliu, adresă de e-mail, număr de telefon) • Informații de plată 

• Istoricul participărilor, inclusiv informații referitoare la cursurile dvs. și serviciile rezervate în  legătură cu cursurile dvs.; 

• Informațiile pe care le furnizați despre preferințele dvs. de participare și cele ale însoțitorilor dvs.  în programele și cursurile SMART ; 

• Informații despre achizițiile dvs. de produse și servicii; 

• Informații despre utilizarea de către dvs. a site-urilor și/sau a aplicațiilor noastre; • Date tehnice, inclusiv adresele IP, datele dvs. de conectare, tipul și versiunea browserului,  setarea și locația zonei temporale, tipurile și versiunile de plug-in, sistemul și platforma de  operare, precum și alte tehnologii folosite pe dispozitivele pe care le utilizezi pentru a accesa  site-ul nostru; 

• Datele despre modul în care utilizezi site-ul web, produsele și serviciile noastre; • Date de marketing, cum ar fi preferințele dvs. de a primi informări de la noi și de la terțe părți și  preferințele tale de comunicare. 

• Comunicațiile pe care le faceți cu noi sau pe care le direcționați către noi prin scrisori, e-mailuri,  servicii de chat, apeluri și rețele de socializare. 

Colectăm și prelucrăm datele dvs. personale pentru a furniza servicii precum: 

• servicii de plată online 

• analize și publicitate prin intermediul Google Analytics 

3. Date cu caracter special 

Informațiile referitoare la originea rasială sau etnică, opiniile politice, convingerile religioase sau  filozofice, calitatea de membru al vreunui sindicat, sănătatea, viața sexuală sau orientarea sexuală sau  anumite tipuri de date genetice sau biometrice sunt cunoscute sub numele de „date cu caracter special”. Pe parcursul colaborării noastre, nu vom colecta „date cu caracter special” despre tine.

4. Ce înseamnă prelucrarea datelor cu caracter personal?

“Prelucrarea” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter  personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace  automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau  modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, transmiterea prin transmitere, diseminarea sau  punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau  distrugerea. 

5. Principii privind prelucrarea datelor 

SMART se obligă să respecte principiile de protecție a datelor cu caracter personal (denumite în  continuare „Principiile”) prevăzute de GDPR, pentru a se asigura că toate datele sunt: • Prelucrate în mod corect, legal și transparent; 

• Colectate în scopuri specificate, explicite și legitime; 

• Adecvate, relevante și limitate în raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate; • Corecte și actualizate; 

• Păstrate într-o formă care nu permite identificarea persoanelor vizate mai mult timp decât este  necesar în raport de scopul prelucrării; 

• Procesate în conformitate cu drepturile persoanei vizate, într-un mod care să asigure o  securitate adecvată a prelucrării, astfel încât datele să fie integre, confidențiale și disponibile. 

6. Cum colectăm datele 

Putem obține informații personale interacționând cu tine, astfel: 

• prin plasarea comenzilor pentru servicii sau produse prin intermediul site-ului nostru; • prin abonarea la publicațiile noastre sau prin livrarea materialelor de marketing; • corespondenta cu noi prin telefon, e-mail, scrisori sau în orice alt mod; 

• prin intermediul tehnologiei automate atunci când interacționezi cu site-ul nostru prin utilizarea  de cookies și alte tehnologii similare. 

7. Scopul folosirii informațiilor personale 

Datele dvs. pot fi utilizate în următoarele scopuri: 

• Vom folosi informațiile dvs. personale doar atunci când legea ne permite. Cel mai frecvent, vom  folosi informațiile tale personale în următoarele situații: 

– v-ați dat consimțământul; 

– trebuie să punem în aplicare un contract pe care urmează să îl încheiem cu dvs.  sau care este în curs de executare; 

– pentru interesele noastre legitime sau ale unor terțe părți, iar interesele și  drepturile dvs. nu depășesc aceste interese; 

– pentru a respecta o obligație legală (de exemplu, cerințele contabile); 

Vom procesa informațiile dvs. personale numai în scopul (scopurile) pentru care le-am colectat, cu  excepția cazului în care considerăm în mod rezonabil că trebuie să le folosim pentru alt motiv și că acest  motiv este compatibil cu scopul inițial. Dacă trebuie să folosim informațiile dvs. personale în alte scopuri, 

te vom anunța ș va vom explica baza legală care ne permite să facem acest lucru. Va rugam să rețineți că putem procesa informațiile dvs. personale fără știința sau consimțământul dvs., în conformitate cu  regulile de mai sus, atunci când acest lucru este solicitat sau permis de lege. 

De asemenea, putem prelucra datele dvs. personale într-unul sau mai multe dintre următoarele cazuri: 

• Pentru furnizarea produselor și serviciilor pe care le solicitați: folosim informațiile pe care ni le  furnizați pentru a efectua serviciile pe care le-ați solicitat în legătură cu participarea dvs., inclusiv  modificările solicitate legate de cursuri; 

• Pentru a vă contacta în cazul unei schimbări a orarului sau anulări: vă trimitem informații în  legătură cu serviciile pe care le-ați solicitat și orice modificări ale acestor servicii. Informațiile nu  au scop comercial și nu vă puteți dezabona de la ele pe perioada de derulare a contractului; 

• Folosim informațiile dvs. de plată în scopuri de contabilitate, facturare și audit și pentru  detectarea și/sau prevenirea oricăror activități frauduloase; 

• În scopuri administrative sau juridice: folosim datele dvs. pentru analiză statistică și de  marketing, testarea sistemelor, studii privind satisfacția clienților, întreținere și dezvoltare, sau  pentru a rezolva o dispută sau o revendicare.  

• Securitate, sănătate, administrație, prevenirea/ detectarea infracțiunilor: este posibil să  transmitem informațiile dvs. autorităților guvernamentale sau organelor de aplicare a legii pentru  a respecta cerințele legale; 

• Pentru comunicări ale Serviciului de asistență clienți: folosim datele dvs. pentru a gestiona relația  noastră cu dvs. ca și client și pentru a ne îmbunătăți serviciile și experiența dvs. cu noi;  • Pentru a furniza servicii personalizate: folosim datele dvs. pentru a furniza informații care credem  că vă interesează înainte, în timpul și după participarea dvs. și pentru a personaliza serviciile pe  care vi le oferim; 

• Marketing: din când în când, vă vom contacta cu informații despre cursuri promoționale și  produse auxiliare prin intermediul comunicărilor online. Veți avea opțiunea de a va dezabona de  la astfel de comunicări trimițând un email in acest sens la adresa de email office@smart communication.ro. 

Nu vom păstra datele dvs. mai mult decât este necesar pentru a îndeplini scopul pentru care sunt  prelucrate. Pentru a determina perioada de păstrare adecvată, luăm în considerare cantitatea, natura  și sensibilitatea datelor personale, scopurile pentru care le prelucrăm și dacă putem atinge aceste  scopuri prin alte mijloace. 

Astfel procesam datele dvs. cu caracter personal 

• În scopul încheierii și executării contractelor – Conform art. 6 alin. 1 lit. b) din GDPR, pot fi  prelucrate date personale în scopul încheierii sau executării contractului. Pentru a putea să vă  oferi produsele și serviciile noastre, este nevoie să prelucrăm datele dvs. cu caracter personal. 

• În scopul îndeplinirii unor obligații legale – Conform art. 6 alin. 1 lit. c) din GDPR, pot fi prelucrate  date personale în scopul îndeplinirii unor obligații legale. Solicităm o serie de date personale,  inclusiv, în anumite situații, codul numeric personal, în scopul de a ne îndeplini obligațiile impuse  de către autoritățile fiscale în legătură cu facturarea și raportările către autoritățile fiscale.

• În scop de marketing – Conform art. 6 alin. 1 lit. a) din GDPR, pot fi prelucrate date personale  dacă persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter  personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice. Astfel, dacă v-ați abonat în secțiunea de  Newsletter, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi utilizate cu scopul de a vă  transmite mesaje de marketing, oferte, știri, viitoare campanii, invitații la diverse evenimente.  Datele dumneavoastră cu caracter personal urmează a fi șterse, atunci când anulați  abonamentul din secțiunea de Newsletter. Vă puteți dezabona în orice moment prin intermediul  link-ului atașat comunicărilor primite sau printr-o solicitare scrisă adresată office@smart-communication.ro. 

De asemenea, trebuie să luăm în considerare perioadele pentru care ar putea fi necesar să păstrăm  date cu caracter personal pentru a ne îndeplini obligațiile legale sau pentru a ne ocupa de reclamații,  întrebări și pentru a ne proteja drepturile legale în cazul unei revendicări. 

Atunci când datele dvs. personale nu ne mai sunt necesare, le vom șterge sau distruge în siguranță. De  asemenea, vom lua în considerare dacă și cum putem minimiza în timp cantitatea de date personale pe  care le folosim și dacă putem asigura anonimitatea datelor dvs. personale, astfel încât acestea să nu  mai fie asociate cu dvs. sau să vă identifice, caz în care putem folosi acele informații fără a vă notifica  ulterior.  

8. Drepturile dumneavoastră. 

În conformitate cu GDPR, aveți o serie de drepturi cu privire la datele personale pe care SMART le  prelucrează: 

• Dreptul de acces gratuit la datele prelucrare– Aveți dreptul de a accesa datele personale pe care  le deținem despre dumneavoastră, împreună cu diverse informații despre motivul și modul în  care le folosim, de unde am obținut inițial informațiile și pentru cât timp le vom folosi; 

• Dreptul la rectificarea datelor– Aveți dreptul să cereți ca Datele dumneavoastră să fie rectificate  dacă sunt inexacte sau învechite și/sau să le completați dacă acestea sunt incomplete.  • Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) – În unele cazuri, aveți dreptul de a obține  ștergerea sau distrugerea Datelor dumneavoastră. Acesta nu este un drept absolut, deoarece  uneori s-ar putea să fim forțați să păstrăm Datele dumneavoastră din motive legale sau juridice. • Dreptul la restricționarea prelucrării– Aveți dreptul să solicitați restricționarea procesării Datelor  dumneavoastră. Acest lucru înseamnă că prelucrarea Datelor dumneavoastră este limitată,  astfel încât să putem păstra Datele, dar să nu le utilizăm sau să le procesăm. Acest drept se  aplică în circumstanțe specifice prevăzute de Regulamentul general privind protecția datelor, și  anume: 

o informațiile pe care le deținem despre tine sunt inexacte; 

o prelucrarea este ilegală și persoana vizată (adică dumneavoastră) se opune ștergerii  Datelor și solicită restricția de utilizare a acestora; 

o operatorul (de exemplu, SMART) nu mai are nevoie de Date pentru prelucrare, dar  acestea sunt solicitate de persoana vizată (adică de dumneavoastră) pentru stabilirea,  exercitarea sau apărarea unor pretenții legale; 

o persoana vizată (adică dumneavoastră) a ridicat obiecții procesării bazată pe motive  legitime din partea operatorului (în acest caz SMART), în temeiul verificării dacă motivele legitime ale operatorului (SMART) depășesc pe cele ale persoanei vizate (adică  dumneavoastră). 

• Dreptul la portabilitatea datelor – Aveți dreptul să mutați, să copiați sau să transferați datele care  vă interesează din baza noastră de date într-o alta. Acest lucru se aplică numai datelor pe care  le-ați furnizat, atunci când procesarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră sau pe  baza unui contract și este implementată prin mijloace automate. 

• Dreptul de opoziție– Vă puteți opune în orice moment prelucrării datelor dumneavoastră atunci  când o astfel de prelucrare se bazează pe un interes legitim. 

• Dreptul de a retrage consimțământul în orice moment – Vă puteți retrage consimțământul în  ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră atunci când o astfel de procesare se  bazează pe consimțământ. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării pe  baza consimțământului înainte de retragerea acestuia. 

• Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere competentă – Aveți dreptul să  depuneți o plângere în fața autorității de protecție a datelor din țara dumneavoastră de reședință  sau de domiciliu pentru a contesta practicile de protecție a datelor oferite de SMART. 

• Dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră în scopuri de marketing direct – Vă  puteți dezabona sau renunța la comunicarea noastră de marketing direct în orice moment. Puteți face acest lucru dând clic pe linkul „dezabonare” în orice e-mail sau prin trimiterea unui e-mail  la adresa office@smart-communication.ro. 

• Dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră de către noi atunci când desfășurăm  acțiuni în interes public sau în interesele legitime proprii sau ale unui terț – Vă puteți opune în  orice moment prelucrării datelor dumneavoastră atunci când o astfel de prelucrare se bazează  pe un interes legitim. 

• Dreptul de a dezactiva Cookies – aveți dreptul să dezactivați modulele cookie. Setările din  browser-ele de Internet sunt de obicei programate în mod implicit pentru a accepta modulele  cookie, dar puteți să le reglați ușor modificând setările browser ului. 

Va puteți exercita aceste drepturi, fie individual, fie cumulat, foarte ușor, prin simpla transmitere a unei  solicitări la sediul nostru din Roșu, str. Gladiolelor, nr. 7, bl. 1, ap 10, jud Ilfov sau prin E-mail, la:  alexandra@smart-communication.ro.  

9. Securitatea datelor si a prelucrării 

SMART a adoptat măsuri tehnice și organizatorice de prelucrare a datelor, actualizate în conformitate  cu cerințele GDPR, cu scopul de a proteja datele dumneavoastră cu caracter personal împotriva oricăror  acțiuni de acces neautorizat, utilizare necorespunzătoare sau transmitere, modificare neautorizată,  distrugere sau pierdere accidentală.  

Respectăm proceduri stricte de securitate în stocarea și dezvăluirea datelor dvs. personale și pentru a  le proteja împotriva pierderii, distrugerii sau deteriorării accidentale. Datele pe care ni le furnizați sunt  protejate cu ajutorul tehnologiei SSL (Secure Socket Layer). SSL este metoda standard în industrie de  criptare a informațiilor personale și a datelor, pentru ca acestea să fie transferate în siguranță prin  internet.

Toate detaliile de înscriere sunt transmise printr-o conexiune de tip SSL și sunt stocate în conformitate  cu Standardele privind Securitatea Datelor. 

Ne angajăm continuu să implementăm măsuri adecvate pentru a proteja datele dvs. personale împotriva  accesului neautorizat, pierderii sau alterării acestora. 

Toți angajații și colaboratorii SMART, precum și orice terțe părți care acționează în numele și pe seama  SMART sunt obligați să respecte confidențialitatea informațiilor dumneavoastră și cerințele GDPR, în  conformitate cu prevederile prezentei Politici. 

10. Ce se întâmplă dacă nu puteți sau refuzați să ne furnizezi anumite  informații personale 

Este o cerință contractuală să ne furnizați anumite informații, și anume numele și prenumele dvs., codul  numeric personal, adresa, numărul de telefon și adresa de e-mail. În timpul procesului de comanda, vi  se va solicita să furnizați informații de plată furnizorului de servicii de plată ales de noi. Nu reținem  niciunul dintre detaliile cardului dvs. de credit/ de plată, daca este cazul. Dacă nu ne furnizați informațiile  solicitate de noi sau de prestatorul de servicii de plată, este posibil să nu putem accepta și procesa  solicitarea/ comanda dvs. și/ sau este posibil să anulam comanda.  

11. Cookie-uri și securitate 

Folosim cookie-uri pentru a îmbunătăți experiența utilizatorului pe site-ul nostru. Prin utilizarea  site-ului nostru, sunteți de acord cu utilizarea acestor cookie-uri în conformitate cu politica  noastră de cookie-uri. 

Cookie-urile sunt mici fragmente de informații trimise de pe site-ul nostru web către fișierul „cookie” al  browser-ului de pe hard disk-ul computerului dvs. Unele fișiere rămân numai pe durata vizitei dvs.  (cunoscute sub numele de „cookie-uri de sesiune”), în timp ce altele rămân după ce ai părăsit site-ul  pentru a ne ajuta să ne amintim detalii despre tine, „Cookies persistente”). Cookie-urile sunt folosite din  mai multe motive: 

– pentru a va permite să completați informații în paginile site-ului nostru fără să le  reintroduceți manual. 

– monitorizarea traficului site-ului web și analizarea modului în care site-ul nostru  funcționează. Acest lucru ne va permite să facem modificări în viitor și să îl facem mai  ușor de utilizat. 

– să transmitem reclame relevante prin afișarea produselor și serviciilor de care ai putea fi  interesat în baza celei mai recente vizite pe site-ul nostru. 

În prezent, avem o politică de „consimțământ implicit”. Aceasta înseamnă că prin utilizarea continuă a  site-ului nostru ești de acord să folosim cookie-urile enumerate mai sus, cu excepția cazului în care iți  exprimi dezacordul în mod explicit. Ai posibilitatea de a accepta sau de a refuza cookie-urile, modificând  setările din browser. Majoritatea browserelor permit utilizatorului să modifice setările utilizate pentru  cookie-uri. De asemenea, unele module cookie care nu sunt legate direct de site pot fii de fapt cookie 

uri ale unei terțe părți. Deoarece nu putem controla aceste cookie-uri, te rugam să verifici site-ul terț pentru mai multe informații despre cookie-urile lor. Informații suplimentare despre modificarea setărilor  browserului pot fi găsite și prin vizitarea aboutcookies.org. 

Dezactivarea cookie-urilor va restricționa accesul la site-ul nostru. Dacă ai setat browserul să  dezactiveze toate cookie-urile, atunci nu vei putea accesa multe părți ale site-ului. Dacă browserul dvs. este setat să întrebe când se utilizează modulele cookie, va trebui să răspunzi „da” când vi se solicită.  Pentru a renunța la urmărirea de către Google Analytics pe toate site-urile web, accesează  tools.google.com/dlpage/gaoptout. 

Pentru ca ne preocupa securitatea datelor dvs. am investit într-un site sigur, iar pentru plățile on-line  sunt criptate toate detaliile utilizând tehnologia de criptare standard pentru Internet (TSL / SSL). 

Dacă un site este securizat, atunci când te afli în zona de intrare a datelor cu caracter personal/cardului  de plată, va apărea un lacăt în partea din dreapta jos a ecranului. Ocazional, lacătul nu va fi vizibil, dar  pagina este în continuare securizată. Dacă nu vedeți lacătul, puteți verifica dacă faci clic dreapta oriunde  pe pagină (cu excepția imaginilor) și selectezi „Proprietăți”. Dacă adresa URL începe cu https:// înseamnă că pagina este securizată. 

Terțe părți (inclusiv, de exemplu, rețelele de publicitate și furnizorii de servicii externe, cum ar fi serviciile  de analiză a traficului web) pot utiliza, de asemenea, cookie-uri, asupra cărora nu avem control. Este  posibil ca aceste module cookie să fie cookie-uri de analiză / performanță sau cookie-uri de direcționare.  Poți bloca cookie-urile activând setarea din browser-ul dvs. care va permite să refuzați setarea tuturor  cookie-urilor sau numai a unora. Cu toate acestea, dacă utilizați setările browserului pentru a bloca toate  modulele cookie (inclusiv cookie-urile esențiale), este posibil să nu poți accesa toate site-ul nostru sau  părți ale acestuia. 

12. Procesarea formularelor de contact sau înscriere 

SMART va folosi informațiile pe care le furnizați în secțiunea corespunzătoare de contact, existentă pe  site, exclusiv cu scopul de a procesa solicitarea dumneavoastră. 

Prin furnizarea oricăror date cu caracter personal prin intermediul site-ului SMART, înțelegeți și sunteți  de acord că datele dumneavoastră vor fi prelucrate în conformitate cu politica SMART. 

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că pentru a putea procesa solicitările dumneavoastră transmise în  secțiunea de înscrieri, este posibil ca, în anumite circumstanțe, să avem obligația de a transmite datele  dumneavoastră, partenerilor cu care SMART colaborează și/ sau altor terți furnizori de servicii ai  SMART. 

Cu toate acestea, SMART a adoptat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura  securitatea transferului de date, precum și prelucrarea în conformitate cu cerințele GDPR a datelor  dumneavoastră, de către entitățile menționate anterior.

SMART se obligă să nu prelucreze datele cu caracter personal furnizate în alt scop decât acela pentru  care au fost transmise, cu excepția situațiilor în care există consimțământul dumneavoastră expres  pentru a le utiliza și în alte scopuri. 

13. Dezvăluirea datelor dumneavoastră 

Putem împărtăși datele dvs. personale cu terțe părți. De exemplu, pentru a va confirma comenzile,  pentru a rezolva reclamațiile etc. Pentru a va proteja confidențialitatea și pentru ca datele dvs. personale  să fie în siguranță, aplicam următoarele reguli: 

• oferim terților doar informațiile de care au nevoie pentru a-și îndeplini serviciile specifice; • solicităm tuturor terților să respecte securitatea datelor dvs. personale, în conformitate cu legea; • nu permitem furnizorilor noștri de servicii să utilizeze datele dvs. personale în scopuri proprii, ci  

să le proceseze numai în scopurile specificate în contractele încheiate cu aceștia și în  conformitate cu instrucțiunile noastre; 

• colaborăm îndeaproape cu terții pentru a ne asigura că intimitatea ta este respectată și protejată  în orice moment; 

• dacă nu mai folosim serviciile lor, orice informație despre tine, obținută prin intermediul nostru,  va fi ștearsă sau anonimizata. 

Exemple de terți cu care lucrăm sunt: 

• servicii de mailing; 

• servicii de analiza comportamentala (Google Analytics, etc.); 

• servicii antifraudă; 

• servicii IT; 

• servicii de asistenta juridica; 

• servicii social media; 

• aplicarea legii – este posibil să avem obligația de a divulga datele dvs. personale poliției  sau altor organisme de executare, de reglementare sau guvernamentale, în țara de  origine sau în altă parte, la cererea acestora. Aceste solicitări sunt evaluate de la caz la  caz și iau în considerare confidențialitatea clienților noștri. 

14. Unde stocăm datele dumneavoastră personale 

Toate informațiile pe care ni le furnizați sunt stocate pe serverele noastre securizate din Romania sau  din UE. Vom lua toate măsurile necesare în mod rezonabil pentru a va asigura că datele dvs. sunt  stocate în siguranță, inclusiv luând următoarele masuri: 

o Securitatea rețelei. Implementăm instrumente de securitate și monitorizare care  restricționează accesul și ne avertizează asupra oricărui comportament  neautorizat în rețeaua și sistemele noastre; 

o Transferuri de date. Toate transferurile de date se efectuează utilizând măsuri de  securitate cu mai multe nivele pentru a asigura integritatea și confidențialitatea  datelor; 

o Firewall-uri și criptare. Aplicăm protecție firewall standard și folosim tehnologia  de criptare actualizată; 

o Metode de eliminare. Documentele din hârtie sunt eliminate într-o manieră care  asigură confidențialitatea.

o Instruire. Ne asigurăm că echipa noastră este instruita cu privire la importanța  securității datelor. 

15. Cât timp vom păstra datele personale 

SMART poate păstra datele prelucrate pentru diferite perioade de timp, apreciate ca fiind rezonabile, în  conformitate cu scopurile indicate anterior. Păstrăm datele dumneavoastră numai pentru perioada  necesară pentru atingerea scopului, pentru care deținem datele, pentru a satisface nevoile  dumneavoastră sau pentru a ne îndeplini obligațiile impuse de lege. 

Pentru a ști cât timp pot fi păstrate datele dumneavoastră, folosim următoarele criterii: 

• Atunci când achiziționați produse și servicii, păstrăm datele dumneavoastră personale pe durata  relației noastre contractuale; 

• În cazul în care participați la o ofertă promoțională, păstrăm datele dumneavoastră personale pe  durata ofertei promoționale; 

• În cazul în care ne contactați pentru o întrebare, păstrăm datele dumneavoastră personale pe  durata necesară procesării întrebărilor dvs., dar nu mai mult de 5 ani de la ultima corespondență  trimisă; 

• În cazul în care creați un cont, păstrăm datele dumneavoastră personale până când solicitați să  le ștergem sau după o perioadă de inactivitate (fără o interacțiune activă cu noi) definita în  conformitate cu reglementările și îndrumările locale. În acest sens, menționăm că datele  prelucrate pentru acest scop vor fi șterse la 5 ani după ultima interacțiune cu utilizatorul contului  (ca de exemplu, login în contul dumneavoastră); 

• În cazul în care v-ați oferit consimțământul pentru marketing, păstrăm datele dumneavoastră  personale până când vă dezabonați sau solicitați să le ștergem sau după o perioadă de  inactivitate (fără o interacțiune activă), definita în conformitate cu reglementările și îndrumările  locale. În acest sens, menționăm că datele stocate în bazele noastre de date pentru scopul  comunicărilor de marketing direct sunt șterse din evidențele acestor baze de date la 5 ani de la  ultima interacțiune cu dumneavoastră; 

• În cazul în care modulele cookie sunt stocate pe computer, le păstrăm atâta timp cât este  necesar pentru ca acestea să își atingă scopurile (de exemplu, pe durata unei sesiuni pentru  cookie-urile de coș de cumpărături sau cookie-urile pentru ID-uri de sesiune) și pentru o perioadă  definită în conformitate cu reglementările și îndrumările locale. În acest sens, menționăm că  datele prelucrate prin modulele cookies folosite pentru a furniza publicitate comportamentală  online, pentru a ne personaliza serviciile pentru dumneavoastră și pentru a permite distribuirea  conținutului nostru pe site-uri de socializare (butoane de distribuire destinate afișării site-ului),  vor fi păstrate pentru o perioadă de maxim 5 ani de la colectarea acestora, în baza  consimțământului dumneavoastră. 

16. Renunțarea la comunicările de marketing 

Ne puteți cere să nu mai primiți comunicări de marketing prin: 

• utilizarea link-ului de dezabonare din e-mailurile noastre; 

• trimițând e-mail la office@smart-communication.ro

17. Link-uri de la terți 

Site-ul nostru poate include link-uri către site-uri, plugin-uri și aplicații ale unei terțe părți. Dacă activezi  acele linkuri sau dacă activezi aceste conexiuni, este posibil ca părțile terțe să permită colectarea sau  partajarea datelor despre tine. Nu controlăm aceste site-uri terțe și nu suntem responsabili pentru  declarațiile lor de confidențialitate. Când părăsiți site-ul nostru, va rugam să citiți informarea de  confidențialitate a fiecărui site pe care îl vizitați. 

18. Actualizări ale Politicii de Confidențialitate 

Ne rezervăm dreptul de a actualiza periodic această Politică de Confidențialitate. Orice modificare va fi  publicată pe site-ul nostru. 

Vă rugăm să nu continuați să utilizați site-ul SMART dacă nu sunteți de acord cu astfel de modificări.  De asemenea, vă recomandăm să verificați această pagină pentru orice actualizare. 

Dacă ai întrebări sau preocupări cu privire la această Politică de Confidențialitate, te încurajăm să ne  contactezi la adresa alexandra@smart-communication.ro. 

19. Ce date nu stocăm niciodată 

Datele cardului de plată al Clientului/ Utilizatorului/ Cumpărătorului nu vor fi accesibile și nici nu vor fi  stocate de către SMART, ci doar de către instituția de autorizare a Tranzacției sau o altă entitate  autorizată să presteze servicii de stocare date de identificare a cardului, despre a cărei entitate Clientul/  Utilizatorul/ Cumpărătorul va fi informat, anterior introducerii datelor. 

3D Secure înseamnă o nouă abordare globală a autentificării cumpărătorilor și vânzărilor în tranzacții  sigure pe Internet. Această măsură de siguranță presupune redirecționarea utilizatorului în momentul  efectuării plații pe o pagină securizată, unde înregistrarea fiecărui deținător de card se face prin  atribuirea unui cod de autorizare pentru fiecare tranzacție online. Cardurile acceptate la plată sunt cele  emise sub siglele VISA (Classic și Electron) și MASTERCARD (inclusiv Maestro, dacă au cod  CVV/CV2). 

20. Actualizarea datelor 

Dacă oricare dintre informațiile pe care ni le-ai furnizat s-a modificat, de ex. adresa de e-mail, numele  sau detaliile de plată, anunța-ne prin trimiterea unui e-mail la office@smart-communication.ro 

21. Dezvăluirea informațiilor 

Respectăm legile privind protecția datelor din Romania. Luăm toate măsurile necesare pentru a preveni  accesul și utilizarea neautorizată a datelor dvs. personale. Ne angajam să păstrăm confidențialitatea  datelor dvs. și le vom folosi numai pentru a va oferi produse și servicii relevante pentru tine. Dorim, de  asemenea, să va trimitem informații despre caracteristicile speciale ale site-ului nostru web sau orice  alt serviciu sau produse despre care credem că ar putea fi de interes pentru dvs. Dacă nu doriți să  primiți e-mailuri, va rugam sa trimiteți un e-mail la office@smart-communication.ro cu adresa dvs. de email și numele dvs.

22. Acordul dumneavoastră 

Prin transmiterea datelor dvs. sunteți de acord cu folosirea lor conform prevederilor din prezenta politică.  Dacă ne schimbăm politica de confidențialitate, vom posta modificările pe această pagină, astfel încât  vei afla despre informațiile pe care le colectăm și de modul în care le folosim în orice moment. Utilizarea  continuă a serviciului va însemna faptul că sunteți de acord cu orice astfel de modificări. Datorită naturii  globale a infrastructurii de internet, informațiile pe care le furnizezi pot fi transferate companiilor cu sediul  în țări din afara Spațiului Economic European, care nu dispun de protecție similară în ceea ce privește  datele dvs. și utilizarea lor conform celor stabilite în această politică. 

Anunțurile publicitare de pe site-ul nostru pot fi furnizate de o altă organizație. Partenerul nostru  publicitar va difuza anunțuri despre care crede că este cel mai probabil să te intereseze, pe baza  informațiilor despre vizita ta pe acest site și pe alte site-uri web (aceste informații sunt anonime,  deoarece nu includ numele, adresa, adresa de e-mail sau numărul de telefon). Pentru a face acest  lucru, este posibil ca partenerul nostru de publicitate să fie nevoit să plaseze un cookie. Pentru mai  multe informații despre acest tip de publicitate comportamentală online, despre modulele cookie și  despre cum să dezactivați această funcție, vă rugăm să vizitați youronlinechoices.com 

23. Cum putem fi contactați 

Întrebările, comentariile și solicitările referitoare la această politică sunt binevenite și le puteți adresa  echipei noastre, scriind pe adresa menționată mai sus sau prin trimiterea unui e-mail la adresa  office@smart-communication.ro